wyraz deszczu

wyraz harmonia
główny termin
pitagoreizmu
znaczył pierwotnie
tyle co łączenie
dopasowywanie rzeczy
a nawet kołek
przy pomocy którego
łączyło się
dwie rzeczy
a więc spojenie
klamra
jerzyki unoszą się
w powietrzu
przez co najmniej
200 dni
w locie jedzą
kopulują
i piją
krople deszczu