wiosło olbrzyma

wiosło
szejk importuje nakłócie
wdowy
kropla bez chmury
olbrzyma