ciemny pompuje

ciemny
popielatego
pęcherz
smok
dziewczynek
sól
pompuje