pionek pieskiem

pionek
proboszczem
jerzyki
spisuje
pieskiem