oszust woła

oszust
ucieka
mydliny
zajmuje
kura
blizna
piją
woła