opustoszały bananów

opustoszały
kos
proboszczem
dotyka
bananów