kropla stój

kropla bez chmury
włosy bez sylab
nieśmiały w studni szklany stój