pochyłość opustoszały

pochyłość bez postaci
niepokój kluczy opustoszały