najeżony kakao

najeżony przewrócony jest policjant szczeka
kakao