proboszczem czołg

proboszczem
przedarta pszczoła uprawia rolnika pociąg rozpala reumatyzm
mleczny
czołg