metalowy koparki

metalowy
borsuk
krwawa
bakteria
pęcherz
koparki