zebra monarchę

zebra
zaginęła
nogi
kos
łyżką
polany
rejs
wypłoszył
monarchę