tajfun człowiekiem

tajfun
uderza
drutu
brzoza
człowiekiem