20987

dobiega, jedwabiste, koniuszki, mylą, niczyja, nieomal, pnącza, pochyla kark, przeklęta, smutna, spełnia się, sterta, tracą, tylko jedna, wybujałe, wzgarda, zbłąkane