20970

(ang. change blindness), 30 s, biorąc, fryzury, grzybkowate, kolce, na motocyklu, poprawiają, powszechne wśród zwierząt, rozmawiając przez, śladem, synaps, trwałe, w mózgu, ważna, wszyscy jesteśmy ślepi, wybrzuszenia, wygląda na to, wzmocnione, zredukowane